ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ LIKEORDER

 

 1. บริษัทLIKEORDER เป็นเพียงผู้ช่วยในการสั่งซื้อสินค้า และนำเข้าสินค้าให้กับลูกค้าเท่านั้น ดังนั้น เราจึงไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด ในกรณีที่เป็นความเสียหายอันเกิดจากร้านค้าจีนได้ แต่ทางบริษัทฯ ยินดีที่จะรับหน้าที่ช่วยประสานงานกับร้านค้า หรือโรงงาน เพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ของลูกค้าอย่างสุดความสามารถ

สั่งซื้อและนำเข้าสินค้า

 1. บริษัทฯ จะทำการจัดซื้อสินค้าตามรายการตามลิ้งก์ร้านค้ามีในตัวเลือกลิงก์เท่านั้น กรณีลูกค้าหมายเหตุสินค้าอื่น ๆ นอกเหนือจากตัวเลือกลิงก์ร้านค้ามา หากร้านค้าส่งสินค้ามาไม่ถูกต้อง ทางบริษัทฯ ขอไม่รับผิดชอบต่อรายการสั่งซื้อนั้น ๆ
 2. การยกเลิกรายการสั่งซื้อจะต้องกระทำก่อนที่สถานะจะเปลี่ยนเป็น สั่งซื้อเสร็จ โดยลูกค้าจะต้องติดต่อแจ้งเข้ามาที่บริษัท เพื่อทำการยกเลิก โดยลูกค้าจะต้องตรวจทานความถูกต้องของการทำรายการทุกครั้งบนหน้าเว็บไซต์ว่าสถานะได้ถูกเปลี่ยนเป็นยกเลิกถูกต้องแล้วหรือไม่ ในกรณีที่ลูกค้าไม่มีการแจ้งยกเลิกให้ถือว่าลูกค้าประสงค์ที่จะสั่งซื้อทุกรายการ
 3. กรณีลูกค้าชำระรายการและทำการสั่งซื้อแล้ว จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกรายการสั่งซื้อได้ เว้นแต่ร้านค้าจีนสินค้าหมดสต๊อกหรือไม่ออนไลน์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบและทำการยกเลิกออเดอร์
 4. บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า รูปภาพสินค้าในเว็บไซต์ของร้านค้า อาจมีความแตกต่างไปบ้างจากสินค้าจริงที่ได้รับ และคุณภาพสินค้าอาจมีความแตกต่างกันในแต่ละร้านค้าเนื่องจากร้านค้าจีนส่วนใหญ่มักจะตกแต่งภาพเพื่อความสวยงาม จึงแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาและศึกษารายละเอียดให้ดีก่อนตัดสินใจสั่งซื้อ บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบในทุกกรณี
 5. กรณีลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหา เช่น ผิดไซส์ ผิดสี เป็นต้น และต้องการร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับหน้าที่ช่วยประสานงานกับร้านค้าจีนอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ จะต้องให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลร้องเรียนโดยแจ้งรายละเอียดพร้อมแนบรูปภาพ และลิงก์สินค้าที่ผิดพลาดให้กับเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยวิธีสร้างข้อร้องเรียนในระบบ หากเกินกำหนด ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการร้องเรียนกับร้านค้าจีน
 6. ระยะเวลาในการตรวจสอบการร้องเรียน ขึ้นอยู่กับกรณีปัญหาและระยะเวลาที่ทางร้านจีนตอบกลับ โดยรวมแล้วใช้เวลาประมาณ 7-15วันทำการ(ไม่รวมวันหยุดนักขัตฤกษ์) และความรับผิดชอบทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นต่อขึ้นอยู่กับร้านค้าจีนเท่านั้น โดยทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบกรณีดังกล่าวได้
 7. กรณีที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการสั่งซื้อให้กับลูกค้าผิดพลาด โดยเป็นความผิดพลาดของทางบริษัทฯ อาทิ สั่งผิดสี ผิดแบบ ผิดไซส์ ผิดจำนวน ฯลฯ ไปจากที่ลูกค้าระบุมา ทางบริษัทฯ ยินดีรับผิดชอบให้ 100% ของมูลค่าสินค้าที่ผิดเท่านั้น
 8. การเก็บรักษาสินค้าในโกดังไทย ลูกค้าสามารถฝากเก็บสินค้าที่โกดังไทยได้ 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย ลูกค้าจะต้องชำระค่าขนส่งหรือค่าบริการให้ครบถ้วนและรับสินค้าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่สินค้ามาถึงโกดังไทย หากเกินกำหนด ทางบริษัทฯ จะเริ่มคิดค่าจัดเก็บรักษาสินค้านั้น ตามเงื่อนไขอัตราค่าบริการที่บริษัทกำหนดในหน้าเว็บไซต์ หากพ้นกำหนดดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำสินค้าดังกล่าวกำจัดทิ้ง หรือนำสินค้าไปขายทอดตลาด ทดแทนค่าเสียหายของบริษัท โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายของสินค้านั้นในทุกกรณี และมิต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า

บริการเสริมของบริษัทฯ

 1. บริการตรวจสอบสินค้าของทางบริษัทฯ เป็นบริการเสริมให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดของสินค้าที่ได้รับจากร้านค้าจีนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
 • การตรวจสอบสินค้าจะตรวจสอบเฉพาะสี ลักษณะภายนอก และจำนวนสินค้าเท่านั้น ซึ่งเป็นบริการตรวจสอบสินค้าเบื้องต้น
 • จะตรวจสอบสินค้าผิดกฎหมาย ก่อนนำสินค้าส่งออกจากจีนมาไทย ถ้าตรวจพบสินค้าผิดกฎหมาย ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการกำจัดสินค้า โดยมิต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายทั้งสิ้น
 • การตรวจสอบสีของสินค้า ในกรณีสีของสินค้าอยู่โทนแม่สีเดียวกัน ถือว่าสีของสินค้านั้นถูกต้อง เช่นสีฟ้าอ่อน และสีฟ้าเข้ม จะพิจารณาว่าเป็นสีโทนสีฟ้า
 • การตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทางบริษัทฯ จะไม่มีการตรวจสอบคุณภาพของสินค้าทุกชนิดในทุกกรณี ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพของวัสดุ หรือคุณภาพของการใช้งานของสินค้า
 • การตรวจสอบจำนวนสินค้า เป็นการสุ่มตรวจจำนวนสินค้าเบื้องต้น ซึ่งเป็นการตรวจนับสินค้าโดยไม่มีการเปิดบรรจุภัณฑ์เพื่อตรวจสินค้าภายในอย่างละเอียด และจะทำการยืนยันจำนวนสินค้ากับทางร้านค้าเท่านั้น สินค้าที่ถูกห่อบรรจุไว้โดยวัสดุแข็งภายนอก เช่น ตีลัง สินค้าบรรจุแบบสุญญากาศ สินค้าจำพวกผ้าม้วน สินค้าจำพวกอะไหล่ สินค้าDIY อุปกรณ์เสริม ของแถม โปสการ์ด ต่างหู เป็นต้น ซึ่งเป็นการตรวจนับอย่างละเอียด หากลูกค้าได้รับสินค้าไม่ครบ ทางบริษัทฯ ยินดีรับหน้าที่ช่วยประสานงานกับทางร้านค้าให้อย่างสุดความสามารถ แต่บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหายได้

ความรับผิดชอบและการเคลม

 1. สินค้าที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท และไม่รับเคลมทุกกรณี
 • ความเสียหายของสินค้าที่เกิดปัญหาจากธรรมชาติ เช่น การขึ้นรา การขึ้นสนิม การซีดจาง การระเหย การละลาย และการเสื่อมสภาพ เป็นต้น
 • บริษัทฯ ไม่มีนโยบายสนับสนุน “สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์” และ “สินค้าห้ามนำเข้า” หากเกิดปัญหาใด ๆ กับสินค้าดังกล่าว ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกกรณี
 • ผู้รับจงใจทำให้สินค้าเสียหาย รวมไปถึงการบรรจุสินค้าที่ไม่เหมาะสม จนเป็นเหตุให้สินค้าเป็นรอยขีดข่วน บุบเป็นต้น ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการขนส่งสินค้า ที่เกิดจากร้านค้าจีน หรือเหตุสุดวิสัยจากสภาพอากาศ การตรวจเข้มของด่าน สงคราม การนัดหยุดงาน หรือความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติ เช่น พายุ น้ำท่วม แผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ แต่บริษัทจะช่วยเร่ง และจัดส่งสินค้ามาให้ถึงมือลูกค้าโดยเร็วที่สุด
 • สินค้าประเภทแก้ว กระจก เซรามิค กระเบื้อง พลาสติก หินอ่อน หรือสินค้าอื่น ๆ ที่เสี่ยงต่อการแตกหักได้ง่าย และสินค้าประเภทเฟอร์นิเจอร์ งานไม้ ซึ่งอาจมีรอยบุบรอยบิ่น หัก หรือเกิดรอยขีดข่วนได้ในขณะทำการขนส่ง รวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์อาจมีสภาพบุบ เสียหาย ซึ่งไม่มีผลต่อการใช้งานของสินค้า เนื่องจากในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศอาจต้องมีการเคลื่อนย้ายสินค้าหลายครั้งโดยเจ้าหน้าที่หลายฝ่าย หากลูกค้าต้องการเพิ่มความปลอดภัยให้กับสินค้า สามารถแจ้งตีลังไม้เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนเป็นขนส่งทางเรือได้ก่อนการตัดจ่ายออเดอร์

การเติมเงินเข้าระบบใช้บริการ

 1. เนื่องจากบริษัทฯ เป็นเพียงผู้ช่วยประสานงานติดต่อระหว่างลูกค้าและร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีน ถ้าหากร้านค้าหรือโรงงานในประเทศจีนไม่มีสินค้า หรือยกเลิกออเดอร์ ทางบริษัทจะไม่สามารถคืนเงินจำนวนสั่งซื้อดังกล่าวคืนเข้าไปในบัญชีของลูกค้าได้ แต่เงินจะยังคงอยู่ในระบบของลูกค้า โดยลูกค้าสามารถใช้เงินที่ยังคงอยู่ในระบบของลูกค้า เลือกซื้อสินค้าอื่นได้ในเว็บ com, tmall.com, 1688.com และบริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายในทุกกรณี
 2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการทำรายการเติมเงินผ่านเว็บไซต์ และ/หรือขอยกเลิกวงเงินของลูกค้า หากลูกค้าไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบริษัทฯ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินหากลูกค้าทำรายการเติมเงินผิดพลาด ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้บริการใช้บริการนี้ในทางแสวงหากำไรโดยทุจริต ผิดกฎหมาย หรือยกเลิกตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์มิให้ลูกค้าโอนหรือขอแลกเงิน และ/หรือมูลค่าการเติมเงินในระบบสมาชิกของบริษัทฯ ให้ผู้อื่น หรือคืนเป็นเงินได้ในทุกกรณี
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการถอนเงินจากยอดคงเหลือในระบบ ในกรณีที่ทางเว็บไซต์บริษัทฯ ได้รับการให้พิจารณาถอนเงินออกจากยอดเงินคงเหลือในระบบ ลูกค้าจะต้องไม่มีออเดอร์ใด ๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายที่ค้างในระบบ หรือยอดค้างค่าใช้จ่ายอื่น ๆกับบริษัท จนกว่าจะเคลียร์ยอดค้างทั้งหมดให้เรียบร้อย ลูกค้าจะได้รับเงินคืนภายใน 15 วัน และต้องไม่เกินยอดคงเหลือสุทธิ์จริงเท่านั้น
 6. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อความชำรุดหรือเสียหายของสินค้าในทุกกรณี หากสินค้าที่สูญหายไม่ได้ซื้อประกันภัย ทางบริษัทจะชดใช้ให้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่งของสินค้าที่สูญหายนั้นเท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องทำเรื่องขอค่าชดเชยสินค้าสูญหายเป็นลายลักษณ์อักษร ภายใน 30 วันนับแต่วันส่งสินค้า หรือ ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสูญหาย
 7. การคิดค่าบริการขนส่งสินค้า คิดตามเงื่อนไขอัตราค่าขนส่งสินค้าที่บริษัทฯ กำหนดในหน้าเว็บไซต์
 8. ในการเข้ารับสินค้าที่โกดังไทย ต้องแสดงบัตรประชาชนหรือใบขับขี่ตัวจริงทุกครั้งและให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพเพื่อเป็นหลักฐาน
 9. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 10. หากลูกค้าทำการสั่งซื้อกับบริษัทฯ จะถือว่าลูกค้ายินยอมและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการต่าง ๆข้างต้นนี้ทุกประการ

 

Comments are closed.