ขั้นตอนการสมัครบัญชีในไลค์ออเดอร์

ขันตอนที 1: เข้าสู่เว็บไซต์ ไลค์ออเดอร์ และ กดปุ่มสมัครสมาชิก

ขันตอนที 2: ใส่ข้อมูลตามแบบฟอร์มอย่างครบถ้วน เช่น อีเมล ชื่อผู้ใช้ ชื่อนามสกุล เบอร์โทรศัพท์ รหัสผ่าน ฯ ฯ

ขั้นตอนที่ 3: หลังจากใส่ข้อมูลครบถ้วนและกดปุ่มสมัครสมาชิกแล้ว ระบบจะมีข้อแจ้งเตือนว่า คุณเพิ่งสร้างบัญชีสำเร็จ กรุณาเช็คอีเมลเพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 4: เข้าเช็คอีเมล์ของคุณและคลิกลิงค์เพื่อยืนยันการสมัครสมาชิก

ขหมายเหตุ: คุณลูกค้าควรตรวจเช็คอีเมลอยู่ใน Inbox หรือ Spam