กรณีลูกค้าได้รับสินค้าแล้วพบปัญหาต่างๆ เช่น ผิดไซส์ ผิดสี ผิดขนาด สินค้าไม่ครบ เป็นต้น และลูกค้าต้องการร้องเรียนเพื่อรักษาสิทธิ์และผลประโยชน์ ทางบริษัทฯ ยินดีรับหน้าที่ช่วยประสานงานกับร้านค้าจีนอย่างสุดความสามารถ ทั้งนี้ จะต้องให้ลูกค้าเตรียมข้อมูลร้องเรียนโดยแจ้งรายละเอียดพร้อมแนบรูปภาพ และลิงก์สินค้าที่ผิดพลาดให้กับเจ้าหน้าที่ทราบภายใน 48 ชั่วโมง หลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า โดยวิธีสร้างข้อร้องเรียนในระบบ หากเกินกำหนดถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการร้องเรียนกับร้านค้าจีน

ลูกค้าสามารถสร้างข้อร้องเรียนได้ดังวิธีต่อไปนี้

  1. ลูกค้าเข้าสู่เว็บlikeorder.com กด “เข้าสู่ระบบ”

กรอก ID : ชื่อผู้ใช้งานที่สมัครในระบบ

กรอก password : รหัสผ่าน

2. คลิกไปที่หัวข้อ ออเดอร์ เลือกออเดอร์ที่ต้องการสร้างข้อร้องเรียน แล้วคลิกไปที่ปุ่มสีน้ำเงินที่มีคำว่ารายละเอียดสินค้า (ตามรูปภาพ)

3. จากนั้นระบบจะเข้ามาหน้ารายละเอียดออเดอร์

ให้ลูกค้าคลิกปุ่มสีส้มที่มีคำว่า ข้อร้องเรียน (ตามรูปภาพ)

4. กรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้

  1. เลือกออเดอร์สินค้าที่เกี่ยวข้อง
  2. กรอกเนื้อหาของข้อร้องเรียน (ให้ลูกค้าระบุปัญหาที่พบต่อสินค้าให้ชัดเจน)
  3. อัพโหลดรูปภาพสินค้า (ให้ลูกค้าใส่รูปบิลหน้ากล่องสินค้า รูปสินค้าที่เสียหาย และรูปสินค้าที่ได้รับทั้งหมด)
  4. เลือกประเภทข้อร้องเรียน
  5. กรอกหมายเหตุการสั่งซื้อ (หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมให้ลูกค้า หมายเหตุไว้ในชัดเจนในช่องนี้ เพื่อแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ทราบ)

5 .  เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ลูกค้าคลิกที่ ส่งข้อร้องเรียน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะช่วยประสานงานกับร้านค้าจีนให้อย่างสุดความสามารถ