หลังจากที่เลือกซื้อสินค้าและกดลงตะกร้าเรียบร้อย สามารถกดมัดจำตามขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้

1.กดเข้ามาที่หน้าตะกร้า

2.เช็คอัตราแลกเปลี่ยน ณ ปัจจุบัน

3.เช็คเงินในระบบ

4.ตรวจรายละเอียดสินค้าที่กดสั่งซื้อ ได้แก่ จำนวน ราคาเงินหยวนและเงินบาท

5.กดเลือกบริการเสริมตรวจนับหรือตีลัง (หากไม่ต้องการไม่ต้องคลิกลงไป)

6.ตรวจรายละเอียดค่าสินค้า และจำนวนเงินทั้งหมด

7.กดมัดจำสินค้า

8.หากต้องการยกเลิก สามารถกดได้ที่กากบาทสีแดง X