เมื่อเข้ามาหน้าเว็บไซต์ของ Taobao.com จะมีช่องค้นหาสินค้าและประเภทสินค้าด้านซ้ายมือ

1.ช่องค้นหาสินค้า (จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนในการค้นหา)

2.ประเภทสินค้าต่างๆ ที่มีขายในเว็บไซต์ Taobao.com

เมื่อกดเข้ามาหน้าที่แสดงรายละเอียดสินค้า จะมีข้อมูลปรากฏดังรูปภาพด้านล่างนี้

1.ชื่อสินค้าของร้าน

2.ตัวช่วยเสริมของ Likeorder (ต้องติดตั้งส่วนขยายก่อนจึงจะแสดงรายละเอียด)

-ราคาเงินบาท

-อัตราการแลกเปลี่ยน Likeorder

-รายละเอียดการสั่งสินค้าเบื้องต้น

3.ข้อมูลร้านค้า

4.ราคาเงินหยวน

5.การจัดส่ง

6.ขนาดไซซ์สินค้า

7.สีของสินค้า

8.จำนวนสินค้า

9.ประเภทสินค้า (ตัวช่วยเสริมของ Likeorder)

10.เพิ่มสินค้าเข้าตะกร้า (ตัวช่วยเสริมของ Likeorder)

รายละเอียดของข้อมูลร้านค้า

สัญลักษณ์ต่างๆในเว็บไซต์ Taobao.com

สัญลักษณ์ระดับเครดิตของร้านค้า เป็นตัวช่วยในการตัดสินใจในความน่าเชื่อถือของร้านค้าใน Taobao.com

มีทั้งหมด 20 ระดับ ตามรูปภาพด้านล่างนี้