ในการติดตั้งส่วนขยายแนะนำให้ลูกค้าดาวน์โหลด Google Chrome ติดตั้งในระบบคอมพิวเตอร์ PC ให้เรียบร้อยก่อนทำรายการต่อ

*สามารถดาวน์โหลด Google Chromeได้ที่ https://www.google.com/intl/th_ALL/chrome/

หลังจากติดตั้ง Google Chrome เสร็จเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าดำเนินการติดตั้งส่วนขยายต่อ ดังนี้ (ติดตั้งส่วนขยายครั้งเดียวเท่านั้น)

  1. เปิดเบราวเซอร์ด้วย google chrome แล้วพิมพ์ www.likeorder.com แล้วคลิกไปที่พื้นสีเขียวที่มีชื่อว่า “ติดตั้งส่วนขยาย”

2. หลังจากนั้นจะเข้ามาที่หน้าติดตั้งส่วนขยาย โดยคลิกที่ปุ่ม เพิ่มใน Chrome เพื่อทำการติดตั้งส่วนขยาย

3.จะมีข้อความแจ้งเตือนว่าได้ติดตั้งสำเร็จแล้ว

4. ปุ่มเพิ่มใน Chrome จะเปลี่ยนเป็น นำออกจาก Chrome และบนTabจะโชว์สัญลักษณ์ดังรูป

ซึ่งแสดงว่าการติดตั้งส่วนขยายสำเร็จแล้ว

หลังจากติดตั้งส่วนขยายเรียบร้อยแล้วลูกค้าสามารถเข้าเว็บไซต์ 1688, Taobao และ Tmall เพื่อทำการเลือกซื้อสินค้าได้ทันที