เงื่อนไขเข้ารวมกิจกรรม

เงื่อนไขการเข้ารวมกิจกรรม ส่วนลด โปรโมชั่น 5%


กิจกรรมใช้กับสินค้าทั่วไป และ สินค้ามอก เท่านั้น

สำหรับออเดอร์สั่งซื้อ(ฝากสั่งซื้อ)

ออเดอร์สินค้าที่มีมูลค่าสินค้า 3000 บาทขึ้นไป รับส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 5 %

ออเดอร์ฝากส่งสินค้า

ออเดอร์สินค้าที่มีน้ำหนักรวม 50kg ขึ้นไป รับส่วนลดค่าขนส่งจากจีนมาไทย 5%


-การเข้าร่วมกิจกรรมสิ้นสุดวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 23:59น.

-กิจกรรมนี้ ใช้สำหรับเป็นส่วนลดค่าขนส่ง จีน – ไทย เท่านั้น

-กิจกรรมนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับค่าขนส่งอัตราพิเศษ คูปองส่วนลดอื่นๆ และส่วน

ลดพิเศษอื่นๆได้

-สำหรับการสั่งซื้อสินค้าแบบฝากขนส่ง ต้องเพิ่มข้อมูลเลขที่ขนส่งภายในระยะเวลา

โปรโมชั่นที่กำหนดเท่านั้น

-ส่วนลดค่าขนส่งไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงิดสด มูลค่าอื่น ๆ หรือโอนกรรมสิทธิ์ให้

ผู้อื่นได้

-ในการร่วมกิจกรรม ลูกค้าต้องทำตามเงื่อนไขและข้อกำหนดกิจกรรมที่กำหนดไว้

-บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า